Se­ni­or­hu­set

Seniorhuset kan lejes og lånes til både frivilligearrangementer, private eller offentlige arrangementer. Seniorhuset er beliggende i 'Sundhedshuset' på Højagercentret.

Om lån af Seniorhuset

Seniorhuset kan benyttes vederlagsfrit i følgende situationer:

 • Arrangementer/foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven
 • Desuden - og som led i frivilligpolitikken - understøttes det frivillige arbejde også ved, at der gratis stilles lokaler til rådighed for blandt andet møder.
 • Ikke private arrangementer og aktiviteter for seniorområdets målgruppe defineret som efterlønsmodtagere og pensionister

Den vederlagsfri anvendelse skal ske under almindelig hensyntagen til den daglige drift, husregler m.v. på stedet.

Om LEJE af Seniorhuset

Alle øvrige foreninger, interesseorganisationer og privatpersoner, der ønsker at afholde arrangementer skal betale for benyttelsen.

Vilkår

 • Retningslinjer og vilkår

  - Juni 2021: Vilkår for leje af Seniorhuset er under revidering. 

  Vedlagte vilkår var gældende i 2020. 

  Vilkår for leje af Seniorhuset

   

  Vilkår for lån af Seniorhuset - foreninger 

 • Kontakt vedrørende lån og leje

  Administrationen Senior

  På hverdage mellem kl. 8 og kl. 14

  Telefon 76 81 71 00

  eller e-mail:

  senioradm@vejle.dk

  Kontaktperson Laila Søgaard Sørensen 

   

 • Retningslinje - COVID-19

  Velkommen

  Generelt:

  • Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv.
  • Fortsat brug af coronapas som en forudsætning for udfasning af kravet om mundbind/visir. Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder. Coronapassets udfasning begynder fra den 14. juni 2021.
  • Fra juli vil en PCR-test være gyldig i 96 timer (i dag 72 timer).
  • Det lille indendørsforsamlingsforbud hæves til 250 personer pr. 1. juli.
  • Borgerservice skal ved udgangen af juni måned udsteder dokumentation til borgerne for undtagelse for COVID-19 Test og dermed også for Coronapas. Dokumentationen træder i stedet for Coronapas, de steder hvor dette kræves. Dokumentationen udstedes på baggrund af en tro- og loverklæring fra borgeren om, at de opfylder sundhedsfaglige kriterier for undtagelsen. Skole, dagtilbud og uddannelse mm.

  Kultur og fritid - coronapas

  • Krav om coronapas ophæves pr. 14. juni for biblioteker, arkiver mv. og fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder folkeuniversiteter og aftenskoler.
  • Fra august 2021 ophæves krav om Coronapas for
   – Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500 tilskuere mv.
   – Museer mv.
   – Indendørs idrætsaktiviteter
   – Udendørs idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe
   – Udendørs motionsevents,
   – Udendørsarrangementer med udendørs siddende publikum på under 2.000
   – For fitnesscentre overgås til daglig stikprøvekontrol for coronapas
  • Fra september 2021 ophæves krav om coronapas for
   – Fitness
   – Udendørs stående arrangementer (festivaler mv.)
   – Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.
   – Indendørs arrangementer med siddende publikum mv.
  • Fra oktober 2021 ophæves krav om coronapas for:
   – Indendørs stående arrangementer (koncerter mv.)
   – Udendørs arrangementer for siddende publikum på 2.000 og derover.

   

_____________________________

 

SENIORHUSET EFTERÅR/VINTER/FORÅR 2021-2022

UGEDAG

FORMIDDAG

EFTERMIDDAG / AFTEN

MANDAG

Kl. 7.30 - 12.30

SENIORBRIDGE

v/Gerner Larsen 30 28 54 20

Jørgen Aarhus 23 98 90 39

Start 31.5 - 

Start 6.9.21 – 27.6.22

                

(1)

Kl. 19.15 - 22.00

FOLKEDANS

v/Inga Sørensen

Tlf. 23 86 05 00

Start 6.9.21 – 28.3.22

 

(2)

TIRSDAG

 

Kl. 12.30 - 17.00

Seniorklubben

Foredrag

V/ Mie Sigtenbjerggaard

Tlf. 26 87 18 62

Hver 2. tirsdag

Start 14.9.21 - 19.4.22

(bestemte datoer står i kalenderen)    (4)

 

 

Kl. 18.30 - 22.30

JELLING BRIDGE KLUB

v/Torben Andersen

Tlf. 31 17 00 26

Start 3.8.21 - 24.5.22

(5)

ONSDAG

Kl. 10.00 - 12.00

EFTERFØDSELSGYMNASTIK

v/Bente Brudsgaard

Tlf. 40 98 38 82

Start 2.6.21 -

Start 11.8.21 - 29.6.22

 

(6)

Kl. 18.00 - 22.00

RUNE KOR

v/Bodil Christensen

Tlf. 22 34 01 00

Hver 2. onsdag

Start 1.9.21 – 11.5.22

(7)

TORSDAG

Kl. 10.30 - 12.00

YOGA (LOF)

v/Lina Vig

Tlf. 60 37 50 74

Start   24.5.21-

            

Start   19.8.21

Slut     9.6.22

 

(3)

Kl. 13.00 – 17.00

Jelling Seniorklub

Centerhygge

v/Mie Sigtenbjerggaard

Tlf. 26 87 18 62

Hele året

Start 5.8.21

Slut 30.12.21   (8)

 

Kl. 18.00 - 22.00

JELLING SENIOR KLUB

BANKO

v/Mie Sigtenbjerggaard

Tlf. 26 87 18 62

Start 16.9.21 – 31.3.22

 

(9)

 

FREDAG

(Hold 2  kl. 10 – 12 start 28.5.21-2.7.21)

YOGA (AOF)

v/Charlotte Therkelsen

Tlf. 25 21 55 77

Hold 1  kl. 08.15 – 10.15

Hold 2  kl. 10.15 - 12.00

Start 13.8.21 - 13.5.22        

                                 (10)

 

Kontakt: Administration Senior : tlf. 76 81 71 00 /  senioradm@vejle.dk         rev. 18/06/21