Se­ni­or­hu­set

Seniorhuset kan lejes og lånes til både frivilligearrangementer, private eller offentlige arrangementer. Seniorhuset er beliggende i 'Sundhedshuset' på Højagercentret.

Om lån af Seniorhuset

Seniorhuset kan benyttes vederlagsfrit i følgende situationer:

  • Ikke private arrangementer og aktiviteter for seniorområdets målgruppe defineret som efterlønsmodtagere og pensionister
  • Arrangementer/foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven
  • Desuden - og som led i frivilligpolitikken - understøttes det frivillige arbejde også ved, at der gratis stilles lokaler til rådighed for blandt andet møder.

Den vederlagsfri anvendelse skal ske under almindelig hensyntagen til den daglige drift, husregler m.v. på stedet.

Om LEJE af Seniorhuset

Alle øvrige foreninger, interesseorganisationer og privatpersoner, der ønsker at afholde arrangementer skal betale for benyttelsen.