Nyt fra centerleder, vennekreds og personale - HøjagerNyt 2, 2021

Kære alle

 

Et lidt sent, men meget velment godt nytår og med ønske om sundhed for alle i 2021.

Kalenderen siger nu februar, og dagene er tiltaget med over en time. Dejligt, vi går mod forår.

 

Danmark og Højager er fortsat lukket ned grundet vor histories værste pandemi.

Taknemmelige er vi på Højager over, at vi hidtil ikke har haft smittede beboere, og derfor skal her lyde en stor tak til pårørende og ansatte for jeres store deltagelse i at overholde de gældende retningslinjer.

Vi er glade for at de beboere, der ønskede vaccine, nu er vaccineret to gange, nemlig henholdsvis d. 2-1-21 og d. 26-1-21. Enkelte fravalgte tilbuddet, og nu ser vi frem til, at resten af personalegruppen og evt. nytilkomne også tilbydes vaccination.

 

Som det også fremgår i medierne, så er der meget stor respekt for den nyeste engelske mutation B117. Den er med-årsag til, at plejecentrene fortsat er lukkende.

Nu er vi i den situation, at medarbejderne tilbydes test 2 x pr. uge og kviktest de øvrige dage.

Lad os håbe, at coronaen fortsat holder sig fra Højager!

 

Som alle andre plejecentre, så ser vi så meget frem til at få lov at åbne mere op, afholde fælles aktiviteter og arrangementer, som før, måske i løbet af foråret 2021?

 

I relation til medieomtalen i efteråret, så har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt om en redegørelse, som vi netop har modtaget en anerkendende tilbagemelding på, hvori der var tydeliggjort, at den nødvendige forandrings – og kulturændring bør fortsættes.

 

Tiltag, som der i 2021 fokuseres på, er at fortsætte EDEN–konceptarbejdet. Ligeledes at fortsætte det faglige kompetenceløft og aktivitetsarbejdet og målrette det til beboernes formåen, så også de svage tilgodeses. Optimeringen af træning igen målrettet den enkelte fortsættes også og alle tiltagene er rigtig godt i gang til alles store tilfredshed.

 

Tak til alle, der har bistået Højager gennem år 2020. Vi er glade for jeres støtte både beboere, pårørende, vennekredsmedlemmer samt frivillige, og vi ser meget frem til igen at måtte byde jer indenfor.

 

 

/Centerleder Anne Dorte Madsen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Godt Nytår

I skrivende stund sner det, og det kan jeg godt li` for, så kan man da mærke forskel på efterår og vinter. Det lyser op med sne på hustage, på marker og træer. Derfor har jeg lyst til lige at skrive.

B.S. Ingemann: I sne står urt og busk i skjul, og så kan I lige synge med på afstand, men i fællesskab.

 

I sne står urt og busk i skjul, det er så koldt derude,

dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rude.

Giv tid! giv tid! den nynner glad, og ryster de små vinger,

giv tid! og hver en kvist får blad; giv tid! hver blomst udspringer.

Giv tid! og livets træ bli`r grønt, må frosten det end kue,

giv tid! og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue.

Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer;

Giv tid! og bi på Herrens stund, hans skønhedsrige kommer.

 

Genbrug og Rumænien.

I efteråret var bestyrelsens ”piger” samlet nede i kælderen, hvor vi på behørig afstand sorterede tøj. Det var tøj, som vi ikke havde fået solgt på det aflyste Loppemarkedet. Det tog det meste af en dag, og vi fik sendt mange sække tøj til genbrugsforretningen IM, og mange sække blev kørt til Rumænien. Det er en god fornemmelse, at tøjet alligevel bliver til glæde for andre.

Vennekredsen har heldigvis haft mulighed for at gøre noget igennem Kirsten, og det er vi så taknemmelige for. Kirsten har pyntet krukkerne i haven og ved indgangen, og har med hjælp fra personalet julepyntet på gangene, og af pyntet.

Fra Blomsterpigerne er meldingen, at de har haft det godt i Abrahamsens Gård, men det er afbrudt nu, da der kun må forsamles 5 personer. De glæder sig også til de igen kan komme på Højagercentret.

For Vennekredsen er der nu gået lang tid uden fysisk aktivitet på Højagercentret. Et planlagt bestyrelsesmøde måtte aflyses, men nu er der store forventninger om, at der snart bliver lukket op, når alle, der ønsker det, er blevet vaccineret.

Tænk lige på hvor skønt det bliver, når vi kan holde banko, gudstjeneste, hygge eftermiddag, og en forårsfest.

Vi håber at kunne gøre noget sammen med Karina, evt. uden for, og så håber vi, at kunne afholde generalforsamling sidst i marts, indenfor, men det vil blive annonceret senere.

 

/Formand for vennekredsen Ida Aggerholm

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra personalet 

Fritidsjobber 

Vi er to af fire fritidsjobbere, som er ansat på Højagercentret, og ifølge os har vi det allerbedste job i verden!

Vores fornemmeste opgave er at sprede god energi og møde beboerne på deres niveau. Her er én dag ikke ens, og vi fordeler selv vores tid efter de enkelte beboeres behov.

Sammen med beboerne laver vi forskellige aktiviteter, og vi bliver på samme tid inkluderet i diverse arrangementer. Dette er med til at skabe et godt fællesskab mellem beboerne samt et tættere forhold mellem os og den enkelte ældre.

Aktiviteter kan være alt fra små monumentale idéer såsom gåture, brætspil mm. til større arrangementer, som græskarudskæring til Halloween, højtlæsning af aviser, luciaoptog og malestue. Disse ting er hver i især med til at løfte ånden i afdelingerne, og vi oplever hvordan det gør en kæmpe forskel, at de ældre har noget at se frem til.

I hverdagen mærker vi den utrolig vigtige relation mellem ansat og beboer, uden forpligtelser. Beboeren mærker til gengæld et menneske, der har den nødvendige tid til at gøre alt det, de andre ikke kan nå.

Gennem dette arbejde får vi en indsigt i en verden, der ellers normalt ligger langt fra den, de fleste unge er vant til. På plejehjemmet oplever vi en ro, og tingene foregår i et tempo, der står i stærk kontrast til vores travle hverdagsliv. Jobbet giver et andet perspektiv på livet, på det at være menneske og sidst men ikke mindst på vigtigheden i at kunne være noget for andre. Som K. E. Løgstrup sagde det så fint:

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget at dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker.”

/Emma og Maja

 

Elev på Højagercentret

’’At være elev på HAC, er som en dans på roser med små bøjelige torne’’

Som så mange andre plejecentre, har Højagercentret været påvirket af Corona, omskifteligt personale og en forholdsvis ny ledelse, som fik til opgave, at arbejde med forandringer og kulturen på stedet. En kombination, som kan mærkes både på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, men som i den grad viser fremgang.

Som elev har det derfor krævet en ekstra indsats, for at blive en del af fælleskabet og teamet på afdelingen. Men det har helt sikkert været ’’de bøjelige torne værd’’, da det har givet mig så meget glæde og faglighed tilbage.

Som elev på Højagercentret har man mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt. Der bliver udført opgaver i fælleskab på tværs af forskellige faggrupper, hvilket er en stor læring for alle elever. Man får en god indsigt i de forskellige faggrupper og lærer at bruge hinandens kompetencer på bedst mulige måde.

Personligt har jeg haft en udfordrende, spændende og lærerig elevtid, hvor alle mine kompetencer har været i spil. Jeg har lært nye sider af mig selv at kende, og har i højere grad udviklet min evne til at samarbejde med mange forskellige fagligheder og personligheder.

Jeg har fået mulighed for at bruge mine andre uddannelser, og har på den måde kunne sætte en masse aktiviteter i gang med beboerne, hvor der har været fokus på den rehabiliterende indsats.

Det er med hænderne over hovedet, når jeg ærligt kan sige, at jeg som elev har været med til at gøre en forskel for beboerne – for det har jeg nemlig fået lov til i samspil med mine dejlige kollegaer.

Jeg har i høj grad fået mod på at arbejde i faget, og hvem ved - måske endda et glædeligt gensyn på Højagercentret 

/Kristina

 

Social- og sundhedsassistent

Mit navn er Anna Kristensen, jeg er uddannet Social – og sundhedsassistent. Jeg har været ansat på Højagercentret siden september 2017.

Til dagligt arbejder jeg inden for en bred vifte af spændende arbejdsopgaver, hvor jeg bidrager med min viden, kompetence og erfaring til gavn for beboerne og deres ”gode liv” på Højager.

Mine kerneopgaver er:

- Hjælp, støtte og pleje til beboerne i samarbejde med pårørende, kolleger og samarbejdspartner

- Uddanne og vejlede SSA og SSH eleverne

Hver enkelt kerneopgave skal anskues ud fra perspektivet hos den, som kerneopgaven skal gøre en forskel for. Jeg oplever ofte, at kerneopgaven og kravene til måderne den skal løses på, i mange tilfælde bliver mere komplekse og kræver en stor og bred fagviden.

Det stiller store krav til samarbejdsevnen og derfor en løbende kommunikation med beboer, pårørende og mine kolleger. Det gælder både mundtligt og skriftligt kommunikation.

Noget af det vigtigste i mit arbejde er den relation jeg får til borger og deres pårørende, kolleger og ledelsen – sammen lykkes vi. Gode relationer er en af de vigtigste aktører for at skabe arbejdsglæde og det synes jeg, vi lykkes rigtig godt med.

I hverdagen er det ofte de små ting der er med til at skabe arbejdsglæde for mig: et smil, sjove bemærkninger - når jeg passerer en beboer eller kolleger på gangen. Derfor bruger jeg humor, som en integreret del af mit arbejde.

Som medarbejder på Højagercentret tænker jeg over, hvad jeg selv kan gøre for at højne livskvaliteten hos en beboer eller bistå med at skabe god arbejdslyst i fællesskabet.

 Jeg kan ikke bare sidde og vente på at andre kommer og gør en forskel… vi gør det sammen.

/Anna

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kirstens køkken 

 

Hilsen fra Kirstens Køkken

Vi savner jer alle. Glæder os så meget til at gitteret igen skal rulles op hver dag. Glæder os til meget mere lyd fra billard bordet. Kaffe der skal laves, øl og sodavand der skal drikkes inden de bliver for gamle. Glæder os til fester med blomster, musik, liv og glade dage. Indtil det bliver muligt, nyder vi de små sammenkomster i cafeen.

Øver os i at se det positive.

Peter Plys siger ”Det sner stadig. Og det fryser. Men vi har ikke haft et jordskælv for nylig”.

.
.