Eden på Højager, december 2020

Anbefal denne side:

Eden Status i Højagercentret, december 2020


Højagercentret har været et registreret Eden-hjem siden 2012.

I årene fra 2006 til 2012 og helt frem til 2018, var det tidligere leder Anna Laurberg, som stod i spidsen for Eden udviklingen. Og de mange erfaringer fra Højagercentret har inspireret adskillige Eden-hjem i Danmark.
Siden Anna Laurberg gik på pension, er hendes afløser fratrådt, hvorefter den anden nye leder - Anne Dorte Madsen, en ny assisterende leder - Ida Fjendsbo Kornerup og en ny gruppe medarbejdere er tiltrådt.

Der er fra ledelse og medarbejdere fremsat et udtrykkeligt ønske til Eden Denmark, om at Højagercentret forbliver et Eden-hjem. Og det kan godt lade sig gøre, selvom der kan være perioder, hvor hverdagen ikke helt ligner den, som har været der i mange år.

For en ny ledelse og en delvist ny medarbejdergruppe, tager det tid at få opbygget den nye version af Eden i huset, hvorunder samarbejdet mellem ledelsen, medarbejderne, beboerne og deres familier udvikler sig. Tid, som anvendes til at falde til i huset og lære dét og dets mennesker at kende, samt til at blive fortrolig med de overbevisninger, som knytter sig til Eden Filosofien. Corona har medført, at denne periode er blevet lang og meget anderledes grundet de udmeldte restriktioner specielt for familie og venner af huset.
Derfor kan de personer, som har været med til at støtte op i mange år, i en overgangsperiode opleve det som om, at Eden ånden ikke rigtig eksisterer. Også fordi Højagercentret, udover Corona, samtidig påvirkes af vilkårene for stedets drift, opfølgning på tilkomne tilsynsrapporter, lovgivning mv. Men for nuværende er der inde i huset forstærket fokus på at fastholde og udbygge nære relationer, gåture og hygge.

De medarbejdere, som kender til Eden, kan bidrage til, at der holdes fast i de opbyggede erfaringer og dele viden med hinanden. De første nye har været på Eden kursus her i efteråret, og efterhånden som flere kolleger og ledere gennemgår Eden kurset, vil hverdagslivet yderligere videreudvikles i Højagercentret ud fra Eden Alternatives 10 Principper.

For Eden Alternatives vedkommende er 2021 planen lagt i et tæt samarbejde med ledelsen ovenpå det Corona-prægede år:
Fra marts 2021 sættes der gang i både yderligere kursusdeltagelse og afholdelse af de udsatte Eden-temadage fra efteråret, for at sikre, at alle har en fælles forståelse af, hvad Eden Alternative går ud på og kan føre med sig af større grad af trivsel og velvære.

Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde med Højagercentret.
Karin Dahl og Aase Porsmose

______________

Herunder billede af original dokument

.
.