27.4.2020 - Coro­na­virus sta­tus på Højager

med link til Vejle Kommunes hjemmeside

Anbefal denne side:

Kære Pårørende

Lukning af Højagercentret fortsætter.

Vi i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune ønsker at beskytte plejecentrenes beboere mod coronasmitte bedst muligt, derfor følger vi nøje myndighedernes anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har forlænget påbuddet, om forbud mod besøgendes adgang til plejecentre. Det betyder, at du som pårørende desværre ikke kan besøge Plejecenter Højager.

Ved uopsættelig besøg hos en kritisk syg eller døende beboer, kan plejecentret efter en konkret faglig vurdering tillade besøg af nærtstående pårørende.

Alle plejecentrets indgangsdøre er fortsat låste. På de låste døre er der sat skilte op med kontaktinfo eller information om, at man skal ringe på en dørklokke for at komme i kontakt med personalet.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os telefonisk på de opgivne telefonnumre.

Vi håber på din forståelse i denne situation, så vi sammen kan forsætte med at beskytte beboerne bedst muligt, og du skal vide, at vi gør alt for at sikre, at beboerne har en god hverdag.

Retningslinje for udendørsbesøg 

Pårørende har længe ikke kunnet komme på besøg på plejecentre og bosteder for voksne, medmindre der var særligt tungtvejende grunde. Besøgsforbuddet trådte i kraft den 18. marts, og i begyndelsen af april fik pårørende besked om, at vi af hensyn til forsigtighedsprincippet også stoppede for besøg på udearealer.

Fra mandag den 27. april åbner vi igen for udendørs besøg. Beslutningen blev politisk behandlet på Seniorudvalgets møde den 22. april og er også blevet behandlet af Voksenudvalget.

Besøgene skal finde sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, og myndighedernes retningslinjer skal overholdes.
Derfor skal alle besøg foregå uden døre som besøg på borgerens terrasse eller i haven. Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg.

Vi ser meget frem til igen at have pårørende på besøg, og håber på jeres forståelse for, at vi er nødt til bede om fleksibilitet mht besøgene, som besluttet i Vejle Kommune.

Retningslinjer for udendørs besøg:

  • Besøgende skal aftale alle besøg med borgeren og Afdelingens personale.
    Solstrålen, Oasen, lagunen eller Udsigten.
  • Besøgende må ikke komme uanmeldt. Dette er for at sikre, at besøgene fordeles, så alle besøgende ikke kommer på besøg på samme tidspunkt.
  • Der skal være to meters afstand mellem borgeren og de besøgende.
  • Besøgende skal vaske/spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. De skal selv medbringe sprit. Der vil dog være sprit til rådighed ved mangel.
  • Besøget må vare op til en time. Dette er igen for at sikre, at der ikke forsamles for mange besøgende på én gang.
  • Der kan højest deltage to besøgende til den enkelte borger ad gangen. Vi opfordrer til, at det så vidt muligt er de samme personer, som kommer på besøg.
  • Besøgende med symptomer på coronavirus får ikke adgang og bliver oplyst om, at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.

De bedste hilsner centerleder Anne Dorte Madsen 

Se brevet udsendt til pårørende til Højagers beboere.