Fagligt

Kerneopgaven på Højager er og bliver at bistå beboeren i at have det gode liv. Det betyder, at personalet skal støtte dertil - dette både på det menneskelige og det faglige område.

På Højagercentret lægger vi vægt på værdighed - det gode og værdige hverdags- og ældreliv, hvor vi har opmærksomhed på at det er borgerens ønsker, vaner, ønskede hverdagsliv der er afsættet for omsorgssamarbejdet.


Vi har etableret sansehave, har husdyr og lavet et særligt legerum til både personalets børn og beboernes børnebørn og oldebørn. I Eden Alternative arbejder vi med, at udgangspunktet for et godt ældreliv er at tage afsæt i hverdagslivet med det genkendelige indhold, der giver mening for den enkelte beboer som f.eks. hundeluftning, havepasning eller hygge med børnene.

Vores målsætning er at beboerne skal tilbydes fagligt kompetent pleje og omsorg, skal møde respekt for og støtte til at opretholde personlig integritet trods funktionsnedsættelse og sygdom.

Beboerne skal have hjælp til at forebygge ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed i et samarbejde mellem medarbejdere og beboergruppen om tilrettelæggelse af fælles og individuelle aktiviteter i forhold til den enkelte beboers ressourcer.

Hjælpen i hverdagen tilrettelægges sammen med beboeren og eventuel pårørende. Personalet kombinere faglighed med beboernes hverdagsliv.

 

 

.
.

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder sammen i et tværfagligt team og bruger hinandens forskellige kompetencer på en konstruktiv og bevidst måde.  Vi tager afsæt i  filosofien ”Eden Alternative”, som bedst oversættes ved ”Kunsten at skabe hjem, hvor livet er værd at leve”.  

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, sygehjælpere, sygeplejersker, husassistenter, fysioterapeut, ergoterapeut samt vicevært.

Vi vægter faglighed hvor alle bidrager med noget og tilsammen ved og kan vi meget i de relationer vi indgår i og er i samspil med.