Fagligt

Fagligt har vi hele tiden fokus på at udvikle samarbejdet med beboere, pårørende og medarbejdere.

_________________________________

På Plejecenter Højager har vi etableret sansehave, fået husdyr og lavet et særligt legerum til både personalets børn og beboernes børnebørn og oldebørn. I Eden Alternative arbejder vi med, at udgangspunktet for et godt ældreliv er at tage afsæt i hverdagslivet med det genkendelige indhold, der giver mening for den enkelte beboer som f.eks. hundeluftning, havepasning eller hygge med børnene.

Vores målsætning er at beboerne skal tilbydes fagligt kompetent pleje og omsorg, skal møde respekt for og støtte til at opretholde personlig integritet trods funktionsnedsættelse og sygdom.

Beboerne skal have hjælp til at forebygge ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed i et samarbejde mellem medarbejdere og beboergruppen om tilrettelæggelse af fælles og individuelle aktiviteter i forhold til den enkelte beboers ressourcer.

Hjælpen i hverdagen tilrettelægges sammen med beboeren og eventuel pårørende. Personalet kombinere faglighed med beboernes hverdagsliv.

 

 

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder sammen i et tværfagligt team og bruger hinandens forskellige kompetencer på en konstruktiv og bevidst måde.  Vi tager afsæt i  filosofien ”Eden Alternative”, som bedst oversættes ved ”Kunsten at skabe hjem, hvor livet er værd at leve”.  

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, sygehjælpere, sygeplejersker, husassistenter, fysioterapeut, ergoterapeut samt vicevært.

Vi vægter faglighed hvor alle bidrager med noget og tilsammen ved og kan vi meget i de relationer vi indgår i og er i samspil med.

 

Fokus på uddannelse - rekruttering 

På Højagercentret har vi i marts 2018 haft åbent hus, hvor 36 elever fra 8. årgang på Bredagerskolen besøgte Højagercentret. Praktikvejlederne viste power point og fortalte om uddannelserne, og de blev vist rundt i hold.

Læs artikel i Vejle Amtsfolkeblad 18. marts 2018

.
.