Vel­kom­men til Høj­ager­cen­tret

VELKOMMEN TIL HØJAGERCENTRET Højagercentrets målsætning er ”at skabe hjem, hvor livet er værd at leve, for alle der bor, arbejder og færdes her”

Velkommen til Højagercentret!

I forbindelse med din indflytning vil du og din familie have spørgsmål I har brug for svar på. Vi har lavet denne pjece, for at lette indflytningen for jer.

 

Højagercentret er opdelt i fire selvstændige hjem, Solstrålen, Oasen, Lagunen og Udsigten.

I hvert hjem er der tilknyttet en fast medarbejderstab, og blandt disse vil du få en kontaktperson.

Centret er døgnbemandet.

 

Lejlighederne er indrettet med stue, som kan opdeles af skabe til soveafdeling og stue. Derudover badeværelse samt tekøkken. Endvidere er der installeret radio-, TV- og telefonstik.

Indflytning:

 

Ved indflytningen skal flg. ændres:

 1. (NB! Adressen på den enkelte lejlighed er Ringvejen 1 efterfulgt af BOGSTAV A, B, C eller E efterfulgt af lejlighedsnummer – eksempelvis: Ringvejen 1, B4
 2. tilmelde betaling af medicin fra Jelling Apotek til PBS.
 3. Vicevært, Allan Pedersen, skal kontaktes mhp. syn og udlevering af nøgler på tlf. 26 87 17 26. Han har altid fri i weekender, så ring og lav en aftale med ham i god tid.

Boligen indrettes med egne møbler efter ønske. Dog skal der tages hensyn til mulighed for betjening af seng og evt. andre hjælpemidler efter Arbejdstilsynets krav. Medarbejderne kan være behjælpelige med oplysninger herom. Du skal selv sørge for gardiner og gardinstænger til boligen.

Der er sansehaver til hvert hjem og du har en lille terrasse uden for din lejlighed, hvor du evt. kan plante egne planter, som du gerne vil kigge på, eller som har betydning for dig.

 

Praktiske oplysninger

 • Radio og TV

  Radio og TV stik findes i boligerne.

  Licens betales som før indflytning.

   

  DR og de mange andre public service tilbud bliver finansieret via skattebetaling.

  Mediechecken

   

   

   

 • Økonomi

  Ved indflytning i en plejebolig bevarer du pensionen, og betaler for de serviceydelser, du modtager.

  Husleje samt indskud indsættes på konto i pengeinstitut. Besked herom kommer sammen med lejekontrakt.

  Du skal hver måned betale for madserviceordningen samt servicepakke jf. aftaleskema

  I alle hjem har beboerne desuden en aktivitetskasse, hvortil du hver måned indbetales et beløb, som administreres jfr. retningslinjer. Disse udleveres.

 • For alle hjem

  Der findes i lejligheden et aflåseligt skab, hvor det anbefales, at penge og værdipapirer opbevares.

   Det er vigtigt, at pårørende evt. hjælper, så du har penge til diverse daglige fornødenheder, så som frisør, fodpleje, toiletartikler, m.m.

  Kontaktpersonen kan være behjælpelig vedrørende økonomiske anliggender i begrænset omfang.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Tøjvask

  Kropsbåret tøj vaskes i hjemmets vaskemaskine.

  Da der er 12 beboere, som deler vaskemaskine i et hjem, vil vi bede om, at der bliver syet nummer i tøjet for at sikre, at du får det rigtige tøj igen efter vask.

   

  Rensning af tøj er for egen regning og det vil være en stor fordel, at dit tøj kan tåle at komme i vaskemaskine, og at det er strygefrit. Vi håndvasker ikke tøj.

  Har du brug for særlig handicapvenligt tøj, kan vi vejlede til specielle tøjbutikker

   

   

   

   

   

   

   

 • Bus

  Vennekredsen ved Højagercentret vedligeholder “Otium Expressen”, som kan lejes til f. eks. besøg, fest og andre kulturelle formål af en nærmere beskrevet kreds. (vilkår og retningslinjer findes på Vejle Kommunes internet under Plejecenter Højager).

 • Parallelcykel

  Det er muligt at benytte Højagercentrets parallelcykel til en motions- eller cykeltur sammen med en pårørende, en ansat, en frivillig eller et vennekredsmedlem.

  Tal med hjemmet om, hvordan I bærer jer ad med at låne den.

 • Forsikringer

  Boligerne er omfattet af kollektiv brandforsikring. Yderligere forsikringer tegnes af beboeren.

  Du anbefales at tegne en indboforsikring.

   

 • Rygning

  Alle fællesarealer i Højagercentret er røgfri – der må ryges i din egen lejlighed.

  Se i øvrigt ophængte ”Røgpolitik for Højagercentret.”

 • Røgalarm

  Der findes brandmeldere på alle stuer, som er direkte tilkoblet Vejle Brandvæsen.

  Der opfordres til stor omhyggelighed ved rygning, og vi fraråder brug af stearinlys og anden levende belysning.

  Personalet vil være behjælpeligt med vejledning.

 • Vennekreds

  En aktiv vennekreds er tilknyttet centret.

  De varetager mange forsk. funktioner, f.eks. pyntning ved højtider og forskellige arrangementer. Pårørende og beboere er meget velkomne til at være medlem af vennekredsen.

 • Frivillige

  Til hjemmene er tilknyttet frivillige hjælpere eller pårørende, som hjælper med ved forskellige arrangementer, læser avis, hjælper til med at bage til jul gåture eller lignende.

 • Beboer/pårørenderåd

  I hvert hjem er oprettet beboer/pårørenderåd, hvor du ved indflytningen bliver medlem. Derudover er pårørende også medlem, hvis du ønsker dette.

  Der afholdes ½ - årlige møder i rådet, hvor dagligdagen drøftes. Forretningsorden udleveres.

 • Kontaktperson

  I forbindelse med indflytning får du tildelt en kontaktperson. I hjemmet hænger skema over hvem, der er kontaktperson.

  Med kontaktpersonen træffes aftaler omkring plejeforhold og andre aspekter, der vedrører den daglige trivsel. Kontaktpersonen kan kontaktes på centret eller på hjemmets telefon helst mellem 12.30 og 13.00.        

          Nat………. tlf. 21 13 81 98 / 21 13 82 36

  Solstrålen.. tlf. 21 13 74 13

        Oasen……. tlf. 21 13 76 11

        Lagunen… tlf. 21 13 77 58

        Udsigten….tlf. 24 40 84 18

   

  Ved It-nedbrud bruges mobilnummeret til hjemmene!

 • Ved indflytning drøftes / aftales

  1. Hvem varetager beboerens helbredsmæssige interesse
  2. Hvordan døgn- og handleplan udarbejdes
  3. Kendskab til beboers sygdomme, mentale tilstand og daglige rutiner.
  4. Klippekort
  5. Livshistorie
  6. Mulighed for influenzavaccination
  7. Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud.
  8. Livstestamente – Rigshospitalets register
 • Sundhedsbog/brugerbog

  Bogen anvendes til print af arbejdspapirer for personalet.

  Nogle kan have brug for en kommunikationsbog/gæstebog, og det anbefales i så fald, at du/pårørende anskaffer en sådan.

 • Aktivitetscenter

  Aktivitetscentertilbyder mange forskellige aktiviteter. Se program.

  Der er fri adgang, dog betales for evt. forbrug af materiale, samt for formiddagskaffe.

 • Mærkedage

  Hvor en beboer ønsker at markere sin fødselsdag med gæster, skal man kontakte centerleder Ida Fjendsbo eller assisterende leder Mette Munkholm og træffe nærmere aftale om, hvordan fødselsdagen kan afvikles.

 • Dame-/herrefrisør

  Der kommer regelmæssigt frisør på Højagercentret for beboerne. Der skal bestilles tid.

 • Fodpleje

  Der er mulighed for at modtage fodpleje hver 6. uge.

 • Læge

  Du beholder ved indflytningen egen læge,

  hvis afstanden til denne, er under det lovmæssigt tilladte.

 • Sygeplejerske

  Kan altid tilkaldes ved behov.

 • Hjælpemidler

  Fysio- og ergoterapeut vurderer behovet for aktuelle hjælpemidler.

 • Familie og venner

  Vi ønsker, at I som familie og venner er med i livet i hjemmet, og at I oplever, at det er jeres families/vens hjem. Som medarbejdere har vi brug for, at vi og I sammen hjælper med til at livet er værd at leve, for den som flytter ind.

  Praktisk har vi brug for hjælp til at holde lejligheden pæn, og hjælp med indkøb af plejeartikler (kan bestilles på apoteket mod gebyr), tøj, sko osv. samt ledsage beboeren ved evt. sygehusindlæggelse og lægekonsultation.

  Der kan aftales et opfølgningsmøde efter ca.2-3 måneder, hvor der kan evalueres på aftaler og laves nye.

  Vi har brug for at I kommer med både positive tilkendegivelser og kritik direkte til personalet eller centerlederen, så vi efterhånden kan få afstemt forventningerne til hinanden.

  I er altid velkomne til at kontakte personalet. Vi ringer gerne tilbage, hvis kontaktpersonen ikke er til stede, når der ringes.

  Det er bedst at ringe mellem 12.30 og 13.00, og helst på hverdage, da det er det tidspunkt medarbejderne forstyrres mindst i deres arbejde hos beboerne.

   

  Hvis vi er optaget af noget andet, så aftaler vi en tid.

   

  Centerleder Ida Fjendsbo Kornerup træffes på e-mail: IDFKO@vejle.dk … eller tlf. nr. 21 83 85 19.

   Assisterende Centerleder Mette Munkholm email: MEBVM@vejle.dk eller tlf. 23 84 52 57.

  Da begge er meget optagede af møder, er det bedst at skrive en mail, så vender de tilbage snarest. 

  Adresse: 

  Højagercentret

  Ringvejen 1

  7300 Jelling

  Telf. 76 81 69 00

   

   

  Senior omstilling:

  76 81 71 00

.
.