4.9.2020 - nyt fra Høj­ager

På Højager har de sidste måneder beklageligvis været noget anderledes, end vi er vant til. Det er jo nok ikke en overraskelse for nogen, da coronaen jo sætter sine spor i det ganske land.

Anbefal denne side:

Høajgercentret har i en længere periode været lukket for besøg ude fra, hvilket har været en vanskelig situation for os alle. Beboere og personale har savnet det liv, som både pårørende og frivillige samt andre samarbejdspartnere til huset, vanligvis bidrager med.

Vi ser SÅ meget frem til igen at få dette igangsat…

I stedet har vi arbejdet intenst med at finde en hverdag, hvor både pleje, omsorg, nærhed, relations- skabelse og behandling kunne forliges, og situationen taget i betragtning, opleves det, at foråret og sommeren trods alt er forløbet fint.

Den nye situation har medført, at samvær og aktivitet er foregået i enhederne fremfor i de større fællesskaber. Vi har så også erkendt at lige så oplevelsesrigt, det er at deltage i større arrangementer, lige så fint er det også for de svageste at sikre aktiviteter i små fora – i enheden. Dette arbejder vi videre med her i efteråret, hvor der er afsat yderligere ressourcer af til aktivitet målrettet beboere i enhederne.

Blot for at nævne nogle af de mange stjernestunder, som Højager har budt på:
Sang, musik, spil, rafte, ludo, kaffebordshygge, gå ture, oplæsning, samtalestunder om forskellige temaer- f.eks. de gode gale dage, blomsterbinding, optimering af træning, småkagebagning, hygge med ”fristevogn”, osv.

Undervejs har vi nu planer om picnic i Vennekredsens telt (tusind tak fordi I satte dette op og også tak for, at beboerne må låne det). Aktivitetsmedarbejdere og personale er i proces med at arrangere mandedag med øl smagning, sønderjysk kaffebord for alle o.s.v.

Kort sagt coronaen har medført mange uhensigtsmæssigheder, men så må man jo justere, hvilket Højager har gjort på fint vis i samarbejde.
Stor tak til jer, som har bistået fra sidelinjen, det har været guld værd.


Corona.

Coronaen har medført adgangsforbud på Højager i en periode, en rigtig vanskelig situation for rigtig mange.

I den henseende er vi på Højager blevet spurgt ind til, hvordan det kan være, at nogle af vores beboere ses gående ”ude i byen”.

Et rigtig relevant spørgsmål…

Lovgivningen gør, at vi som personale ikke må tilbageholde en beboer, som vil ud at gå. Vi må på pædagogisk vis forsøge af påvirke ved at guide til andet, men udgangsforbud- det er der ikke.
Mange tak til Jellings borgere, som løbende hjælper vores beboere, hvis de ude i byen og pludselig har behov for støtte. Tak fordi I også kontakter Højager på vores hovednummer eller gruppenummer, så vi i fællesskab kan hjælpe beboeren.

De beboere, som har trang til at gå, og som skønnes at have behov derfor, har GSP ur på. Det betyder, at vi kan se og følge vedkommende færd.

 

Højager, trænings-NYT

Velkommen til fysioterapeut Kristian M. Nielsen, som medio juli tiltrådte et sygevikariat på Plejecentret Højager.

Kristian har fået til opgave at holde fokus på beboertræningen med det formål at tilrettelægge den fysiske træning beboerne modtager, så de fortsat kan deltage aktivt i de daglige aktiviteter, og ”det gode liv.

Ligeledes er opgaven, at fysioterapeutens administrative arbejde skal optimeres med det formål at få omsat yderligere tid til direkte beboertræning.
Rigtig dejligt er det at opleve, at Kristian har formået at omsætte ca. 5-6 timer om ugen til direkte opgaver sammen med beboerne. Dette har bragt stor glæde og tilfredshed hos pårørende, kolleger og ikke mindst beboerne selv, som mærker en forskel.

Det er selvfølgelig hensigten at det nye tiltag fortsætter fremadrettet.


Aktivitetsområdet

I HøjagerNYT er indsat en artikel med overskriften- Aktivitetscentret er amputeret, hvilket ikke helt matcher virkeligheden.

Hen over sommeren har det været rigtig mange stjernestunder, takket være personalet på Højeger og Karin Leander vores aktivitetsmedarbejder. I disse corona tider er det vigtigt at holdes gnisten oppe og trods nedlukning har der været mange aktiviteter blot afholdt på nye måder.

Se gerne de mange billeder heraf.

På Højager er vi meget optaget af at efterleve PS anbefalinger i forhold til at styrke samarbejdet mellem plejepersonalet på Højagercentret og frivillighedsdelen.

For eksempel var en af anbefalingerne at sikre, at også de svageste beboere på Højager kan profitere af aktivitetstilbud, også når ikke de magter de lidt større fora, hvor fester o.l. foregår.
Trine, som det ses i HøjagerNYT har ydet en flot indsats, men har valgt nye græsgange. I stedet er det med meget stor glæde at kunne oplyse, at Karina Skovgaard er ansat som ny aktivitetskoordinator pr. 1-10-20.

Vi glæder os meget til at fortsætte og udvikle de mange gode tiltag, som vennekreds, frivillggruppe og mange andre bistår med, det skal uden tvivl fortsat dyrkes.

 

EDEN konceptet på Højager

I relation til artiklen i seneste HøjagerNYT nr 5 kan det oplyses, at der til fulde fortsat arbejdes efter konceptet.

Corona situationen medførte, at det ikke var muligt at sende personale på kursus i foråret. I stedet afholdes kurser på Højager for hele personalegruppen i løbet af efteråret.

EDEN konceptet rummer rigtig gode værdier, tanker og traditioner, som fremadrettet fortsat vil være Højagers fundament.

Vi må dog også samtidig erkende, at den udvikling som samfundsmæssigt er kommet til gør, at konceptet ikke kan stå alene.

Som ledelse er vi forpligtet til at udvikle faglighed, højne kompetencer og sikre, at vi lever op til Vejle Kommunes serviceniveau og lovgivning.

Opgaver, som ikke tidligere har været prioritet og beklageligvis kraftigt nedjusteret, og som nu kræver stor opmærksomhed.

Jeg vil gerne henvise til billederne fra hverdagen, som fortæller lidt fra vores hverdag. Billederne ligger under Nyheder

 

Afslutningsvist vil jeg / vi gerne takke for et godt samarbejde med pårørende og frivillige - vi vil gerne, vi sammen kan udvikle og skabe gode og hyggelige rammer på Højagercentret, hvor fællesskab og oplevelser er med til at forbedre oplevelsen af trivsel og velvære. - Livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje – uanset alder, bolig og handicap.  

 

Med venlig hilsen

Anne Dorte Madsen 
Centerleder, Højagercentret